Belső visszaélés-bejelentés - MISTER MINIT

TOP SERVICE
MISTER MINIT

Top Service Hungária Kft.

Tartalomhoz ugrás

Belső visszaélés-bejelentés

SZOLGÁLTATÁS INFÓ
TÁJÉKOZTATÓ
– a Panasztörvény¹ szerinti visszaélés-bejelentési rendszerek működéséről –

 I.   A TOP SERVICE HUNGÁRIA SZOLGÁLTATÓ KFT. (1112 BUDAPEST, ÜTKÖZŐ SOR 6, 12003897-2-43) elkötelezett a tevékenységével kapcsolatban felmerülő, vagy személyével összefüggő jogellenes, vagy annak vélt cselekmények és mulasztások, illetve visszaélések megelőzése, illetve megfelelő kezelése iránt. A Panasztörvény követelményeinek megfelelően kialakított belső visszaélés-bejelentési rendszerben a jogszabályban meghatározott jogviszonyban álló személyek (foglalkoztatottak) köre jogosult bejelentést tenni² az alábbi módo(ko)n:

a. E-mailben a(z) compliance@topservice.hu e-mail címen. A bejelentő levél tárgyában fel kell tüntetni, hogy:„Bejelentés
b. Panaszdobozon útján a következő eljárási rend szerint: 1112 Budapest, Ütköző sor 6. Munkaügy

Az online felületet gyors eléréséhez használja az alábbi QR kódot:
https://panaszrendszer.hu/
A bejelentéseket 30 napon (indokolt esetben 3 hónapon belül) kivizsgáljuk, melynek eredményéről tájékoztatjuk a nem anonim bejelentőt. A kivizsgálás során a bejelentőtől további információk kérésére lehet szükség. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az anonim bejelentéseket, valamint azokat a bejelentéseket, amelyeket nem a Panasztörvény szerinti bejelentő tett meg, vagy ugyanazon személy által tett korábbi bejelentés tartalmával megegyező bejelentés kivizsgálását mellőzük. A kivizsgálás alól mellőzhető továbbá a bejelentés, ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban. A bejelentés mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről (ide értve az esetlegesen megtett büntető feljelentést) – a szóban közölt, és a bejelentő által elfogadott tájékoztatás esetét kivéve, a bejelentőt írásban tájékoztatjuk. A Panasztörvény bejelentővédelmi rendelkezései kiemelt védelemben részesítik a jóhiszemű bejelentő által tett jogszerű bejelentéseket és jogellenesnek nyilvánít minden olyan, a bejelentő személyére hátrányos intézkedést, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a foglalkoztatóval meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg. A személyes adatok kezelésére a GDPR és a Panasztörvény rendelkezései az irányadók.

A bejelentések belső visszaélés-bejelentési rendszerben való fogadására és kezelésére vonatkozó eljárási és adatkezelési szabályokat a TOP SERVICE HUNGÁRIA SZOLGÁLTATÓ KFT. Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről szóló szabályzata tartalmazza, amely "https://misterminit.hu//files/Szabalyzat_Belso_visszajelzes.pdf" érhető el. Az eljárási és adatkezelési szabályokról a bejelentő a bejelentés fogadásakor, illetve – az írásban tett bejelentések esetén – a bejelentés beérkezésétől számított 7 napon belül részletes tájékoztatást kap.

 II.    Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerek:

A Panasztörvényben, illetve kormányrendeletben meghatározott állami és kormányzati szervek elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert működtetnek a jogellenes, vagy annak vélt cselekmények és mulasztások, illetve visszaélések bejelentésének fogadására, mely rendszerbe bárki anonim, illetve nem anonim bejelentéssel élhet. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére kötelezett szervekre és eljárásukra a Panasztörvény és saját belső szabályzatuk az irányadó.

¹__A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. tv.
²__Panasztörvény 20.§ (2), 20.§ (3)

Vissza a tartalomhoz